🎁Поддържа се плащане при доставка.

Terms of Services

Този сайт се управлява от "pinttor". Навсякъде в сайта термините "ние", "нас", "нас" и "наш" се отнасят за "pinttor". "pinttor" предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт, на вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, правила и известия, посочени тук.

Посещавайки нашия уебсайт и/или закупувайки нещо от нас, вие участвате в нашата "Услуга" и се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия ("Условия за ползване на услугата", "Условия"), включително тези допълнителни условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Условия за ползване се прилагат за всички потребители на Сайта, включително, без да се ограничават до потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или автори на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете в нашия сайт или да го използвате. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, нямате право на достъп до сайта или да използвате услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането им е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да се запознаете с най-новата версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаването на използването на сайта или достъпа до него след публикуването на промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин е хостван в Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с настоящите Условия за ползване, вие декларирате, че сте поне пълнолетен във вашия щат или провинция на местоживеене или че сте пълнолетен във вашия щат или провинция на местоживеене и сте ни дали съгласието си да позволим на вашите непълнолетни зависими лица да използват този уебсайт.
Нямате право да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неразрешена цел, нито да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само, законите за авторското право).
Не трябва да предавате червеи, вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Услугите ви.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем да предоставим Услугите на когото и да било по каквато и да било причина по всяко време.
Вие разбирате, че Вашето Съдържание (с изключение на данни за кредитни карти) може да се предава без криптиране и може да включва (а) предавания по различни мрежи. и (б) промени с цел привеждане в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на мрежите или устройствата за връзка. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на предаването ѝ по мрежата.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата, или който и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в настоящото Споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или по друг начин засягат настоящите Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ИНФОРМАЦИЯ И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, налична на този уебсайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този уебсайт се предоставят само за обща информация и на тях не трябва да се разчита или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултирате с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко използване на материалите на този уебсайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и се предоставя само за справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но не сме задължени да актуализираме информацията на този сайт.