🎁Поддържа се плащане при доставка.

Terms of Services

.В целия сайт термините "ние", "нас", "наш" и "наш" се отнасят до "uuwstore". Този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, предоставени от този уебсайт на вас, потребителя, зависи от приемането от ваша страна на всички условия, правила и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия уебсайт и/или купувайки нещо от нас, вие участвате в нашите „Услуги“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези Общи условия и политики Споменато тук и/или достъпно чрез хипервръзки. Тези правила и условия за използване се прилагат за всички потребители на уебсайта, включително, но не само, потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или автори на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъпа или използването на която и да е част от този уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, нямате право на достъп до уебсайта или да използвате услугите. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, модифицираме или заменяме всяка част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до този сайт от ваша страна след публикуване на промени означава, че приемате тези промени.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ОНЛАЙН МАГАЗИН

С приемането на тези Условия за ползване вие ​​декларирате, че сте пълнолетни във вашия щат или провинция на пребиваване, или че сте навършили пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване и ни давате съгласието си да позволим на вашето непълнолетно лице да използва този сайт .
Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да е незаконни или неразрешени цели или в нарушение на законите във вашата юрисдикция (включително без ограничение законите за авторското право).
Нямате право да предавате червеи, вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.
Нарушаването или неспазването на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашата услуга.

РАЗДЕЛ 2 - ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по всяко време и по каквато и да е причина.
Разбирате, че вашето съдържание (с изключение на информацията за кредитна карта) може да се предава некриптирано, което може да включва (а) предаване през различни мрежи. (b) Промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на мрежата или свързаното оборудване. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на предаване по мрежата.
Вие се съгласявате да не копирате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, да използвате или осъществявате достъп до Услугата или каквито и да е данни за контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без нашето изрично писмено разрешение.
Заглавията, използвани в това споразумение, са само за удобство и не ограничават или засягат тези условия по никакъв начин.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ИНФОРМАЦИЯ И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този уебсайт, е невярна, непълна или остаряла. Материалът на този уебсайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на каквото и да е решение без позоваване на първични, по-точни, пълни или по-навременни източници на информация. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ САЙТ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.
Този уебсайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация не е непременно актуална и се предоставя само за информационни цели. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този уебсайт по всяко време, но не сме задължени да актуализираме информацията на този уебсайт.